Welkom

Alblas Administratie & Advies is gevestigd in gemeente Ridderkerk-Rijsoord.
Het fundament van het kantoor is gelegd in 1928 en wordt thans geleid door A.C. (Bram) en C.A. (Kees) Alblas. Zij worden hierin bijgestaan door 3 vaste medewerkers.

Het klantenbestand bij de start in 1928 bestond veelal uit agrarische bedrijven gevestigd in de wijde omgeving van Ridderkerk, Barendrecht en in de Hoekse Waard. Onze huidige klanten komen voornamelijk uit het midden- en kleinbedrijf, uit tal van verschillende bedrijfstakken.

Alblas Administratie & Advies B.V. is in de loop der jaren uitgegroeid tot een full-service kantoor voor de MKB-ondernemer. Met raad en daad wordt de ondernemer bijgestaan op het gebied van administratie, fiscale zaken, fiscale aangiften, aangiften bedrijfsverenigingen, financieringsvraagstukken, ondernemingsplannen en advisering op een breed gebied. Dit steeds onder het motto; "Er is geen onderneming/ondernemer hetzelfde, dus maatwerk in ondersteuning en begeleiding is essentieel.

Het kantoor is reeds jaren lid van de brancheorganisaties Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (N.O.A.B.) en het Register Belastingadviseurs (RB) als CB-lid.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul dan dit formulier in.Beide organisaties hebben een streng beleid aangaande een programma van permanente educatie. Met zeer grote regelmaat worden er bij beide organisaties cursussen gevolgd om aan de strenge toezichteisen van deze organisaties te blijven voldoen.

Fiscaal nieuws

Aanpassing gebruikelijkloon-regeling

25/09/2016 - Het kabinet stelt voor dat vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders(dga's) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mag wordenvastgesteld op het wettelijke minimumloon.
Lees meer...

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

25/09/2016 - Een onbedoeld effect van de bedrijfsopvolgingsregelingen wordt middels een wetsvoorstelgerepareerd. Dat effect is ontstaan door een arrest van de Hoge Raad. 
Lees meer...

Geen boetes voor goedwillende ondernemers

21/09/2016 - Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Sinds het ingaan van de wet DBA afgelopen mei is er halverwege het implementatiejaar met 10 algemene en 50 model- en sectorale overeenkomsten een grotendeels dekkend stelsel ontstaan dat zekerheid biedt aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. 
Lees meer...

Steuntje in de rug voor MKB-bedrijven

21/09/2016 - Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen met ingang van 2018 een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. 
Lees meer...

Opbouwen pensioen in eigen beheer voor dga’s wordt afgeschaft

21/09/2016 - Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder wordt afgeschaft. 
Lees meer...

Zwitserland mag Nederland gegevens over spaarders geven

18/09/2016 - Een rechtbank in Lausanne oordeelde recent dat de Zwitserse belastingdienst toch informatie aan Nederland mag verstrekken over Nederlandse klanten van de Zwitserse bank UBS.  
Lees meer...

Belastingdienst gaat voorlichting geven over fiscale gevolgen internetdiensten

18/09/2016 - De Belastingdienst gaat voorlichting geven aan en samenwerken met internetondernemers, bijvoorbeeld bij verhuur via Airbnb. Doel is om de kwaliteit van aangiften en het toezicht te verbeteren.
Lees meer...

Bussemaker wil aftrek scholingsuitgaven aan banden leggen

11/09/2016 - De belastingaftrek voor kosten van scholing gaat op de helling. Onderwijsminister Jet Bussemaker komt binnenkort met plannen voor wijziging van de huidige regeling, zei ze op het Binnenhof.
Lees meer...

Toelichting op uitspraak Hoge Raad over werkruimte in gehuurde woning

08/09/2016 - De Hoge Raad heeft op 12 augustus 2016 (15/01994, ECLI:NL:HR:2016:1899) arrest gewezen in een proefprocedure die de Belastingdienst heeft aangespannen over het gebruik van een werkruimte. Dit heeft geleid tot veel vragen en discussie,  4 vragen en antwoorden over deze uitspraak.
Lees meer...

Maximum tarief naheffingsaanslag belastingen parkeren

31/08/2016 - Het maximumbedrag dat per 1 januari 2017 voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht is € 61.
Lees meer...

image-home

logo-rb

logo-noab

logo-salar

pm logo