Welkom

Alblas Administratie & Advies is gevestigd in gemeente Ridderkerk-Rijsoord.
Het fundament van het kantoor is gelegd in 1928 en wordt thans geleid door A.C. (Bram) en C.A. (Kees) Alblas. Zij worden hierin bijgestaan door 3 vaste medewerkers.

Het klantenbestand bij de start in 1928 bestond veelal uit agrarische bedrijven gevestigd in de wijde omgeving van Ridderkerk, Barendrecht en in de Hoekse Waard. Onze huidige klanten komen voornamelijk uit het midden- en kleinbedrijf, uit tal van verschillende bedrijfstakken.

Alblas Administratie & Advies B.V. is in de loop der jaren uitgegroeid tot een full-service kantoor voor de MKB-ondernemer. Met raad en daad wordt de ondernemer bijgestaan op het gebied van administratie, fiscale zaken, fiscale aangiften, aangiften bedrijfsverenigingen, financieringsvraagstukken, ondernemingsplannen en advisering op een breed gebied. Dit steeds onder het motto; "Er is geen onderneming/ondernemer hetzelfde, dus maatwerk in ondersteuning en begeleiding is essentieel.

Het kantoor is reeds jaren lid van de brancheorganisaties Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (N.O.A.B.) en het Register Belastingadviseurs (RB) als CB-lid.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul dan dit formulier in.Beide organisaties hebben een streng beleid aangaande een programma van permanente educatie. Met zeer grote regelmaat worden er bij beide organisaties cursussen gevolgd om aan de strenge toezichteisen van deze organisaties te blijven voldoen.

Fiscaal nieuws

Neem snel contact op met uw adviseur als u pensioen in eigen beheer opbouwt

16/10/2016 - Op Prinsjesdag diende Staatssecretaris Wiebes het wetsvoorstel in om pensioen in eigen beheer af te schaffen. Als de Kamers dit wetsvoorstel goedkeuren kunnen DGA' s met ingang van 1-1-2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. 
Lees meer...

'Onverstandig om scholingsaftrek af te schaffen'

13/10/2016 - Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers af te schaffen voordat er een nieuwe regeling is, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien heeft de scholingsaftrek meer effect dan minister Bussemaker van Onderwijs beweert.
Lees meer...

WOZ-waarden openbaar

13/10/2016 - De waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, is op 10 oktober 2016 voor iedereen openbaar gemaakt via de website www.wozwaardeloket.nl.De eerste ruim honderd gemeenten zijn al aangesloten.
Lees meer...

Familiebedrijven vrezen UBO-register

13/10/2016 - Familiebedrijven vrezen de invoering volgend jaar van het UBO-register, waarin de persoonsgegevens staan van aandeelhouders met een belang vanaf 25 procent. Het register zal volgens het voornemen van minister Dijsselbloem (Financiën) deels openbaar zijn, waardoor die gegevens in handen van criminelen kunnen vallen. 
Lees meer...

Wiebes stelt meldpunt DBA in

13/10/2016 - Om zicht te krijgen op onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten als gevolg van de wet DBA wordt in de week van 17 oktober 2016 een meldpunt ingesteld. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer...

Vraag geld terug over 2015

05/10/2016 - De Belastingdienst stuurt in de maand oktober een groot aantal brieven naar burgers die mogelijk te veel belasting hebben betaald.  
Lees meer...

Aanpassing gebruikelijkloon-regeling

25/09/2016 - Het kabinet stelt voor dat vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders(dga's) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mag wordenvastgesteld op het wettelijke minimumloon.
Lees meer...

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

25/09/2016 - Een onbedoeld effect van de bedrijfsopvolgingsregelingen wordt middels een wetsvoorstelgerepareerd. Dat effect is ontstaan door een arrest van de Hoge Raad. 
Lees meer...

Geen boetes voor goedwillende ondernemers

21/09/2016 - Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Sinds het ingaan van de wet DBA afgelopen mei is er halverwege het implementatiejaar met 10 algemene en 50 model- en sectorale overeenkomsten een grotendeels dekkend stelsel ontstaan dat zekerheid biedt aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. 
Lees meer...

Steuntje in de rug voor MKB-bedrijven

21/09/2016 - Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen met ingang van 2018 een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. 
Lees meer...

image-home

logo-rb

logo-noab

logo-salar

pm logo